Hastalık ve Şifa Duaları

Ümmü Sıbyan Duası Nedir ve Niye Taşınır?Ümmü Sibyan Duasının Arapçası ve Okunuşu,Ümmü Sibyan Hastalığının Belirtileri nelerdir?Nazardan ve büyüden kurtulmak için Ümmü Sibyan...
Alkolden kurtulmak için dua olarak Kadeh Duasını içki müptelası olan kişinin bardağına su koyup üzerine 7 kez okunarak içirilir ise bu uygulama kişiye üç kez tekrar ettirilirse o...
Peygamberimiz bir yara, bere görünce, önce onun maddî tedavisini araştırır, ilâcını bulur, tatbik ederdi. Ancak bu maddî ilâçlamayı hiç bir zaman tedavinin tümü saymazdı. Yine de...
Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in bütün zehirli hayvan ısırmalarına karşı okumuş olduğu dua…Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in bütün zehirli hayvan ısırmalarına karşı okumuş olduğu...
Okunuşu:(Innel hamde lillah, nahmedühu ve nesteinühu.Men yehdihillahu fela mudille leh, vemen yudlil felah hadiye leh.Ve eshedü en la ilahe illallahu vah- dehu la serike leh, ve enne muhammeden...
İhtiyacı olanlar bu duayı ederse derdine çare bulacaktır.“Allahümme inni es’elüke tevfika ehli’l-huda, ve amale ehli’l- yakini ve münasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri,...

SOSYAL MEDYA

ANKET

Teog yerine gelen yeni sistem sizce iyi mi?

Sonuç
Video Haber