Hastalık ve Şifa Duaları

Okunuşu:(Innel hamde lillah, nahmedühu ve nesteinühu.Men yehdihillahu fela mudille leh, vemen yudlil felah hadiye leh.Ve eshedü en la ilahe illallahu vah- dehu la serike leh, ve enne muhammeden...
İhtiyacı olanlar bu duayı ederse derdine çare bulacaktır.“Allahümme inni es’elüke tevfika ehli’l-huda, ve amale ehli’l- yakini ve münasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri,...

SOSYAL MEDYA

ANKET

Teog yerine gelen yeni sistem sizce iyi mi?

Sonuç
Video Haber