Maddi ve Manevi Kolaylıklar Getirmek İçin Okunacak Dua

Maddi ve Manevi Kolaylıklar Getirmek İçin Okunacak Dua

  • 19.12.2018 10:42:26
No icon

Geçim sıkıntısını giderip,kişinin kazancına maddi ve manevi kolaylıklar sağlamak için aşağıdaki hususlar  uygulanır.

Vakı’a suresi’ni ve  Yasin-i Şerif’i okumak.

Rasulullah salla’llahu alyehi ve sellem Efendimiz;her gece Vak’a suresini okuyana fakirlik isabet etmeyeceğini ve Yasin-i Şerif hangi niyet için okunursa onu husule getireceğini ümmetine müjdelemiştir.
Vakı’a suresi ve Yasin-i şerif’i her gece okumaya gücü yetmeyenlerin,en azından sabah  3’er kere İhlas,Felak,Nas ve Fatiha surelerini okumalarında sayısız faziletleri vardır.En azından;canını,malını,aile fertlerini bütün belalardan muhafaza etmiş olur.

Mülk (Tebareke)suresindeki:

 “Ela ya’lemu men halaka ve hüve’l-Latifü’l-Habir” ayet-i kerimesini devamlı okumak;insanı fakirlikten ve her türlü musibetten korur.

İstiğfara devam etmek:

“İstiğfara devam edene;Allahü Teala,her kederden ferahlığa,her darlıktan bolluğa kavuşturan çareyi ihsan eder ve ummadığı bir taraftan onu rızıklandırır.”Başa gelen musibetler,çoğunlukla kulun kusurundandır.Kula düşen,tevbe ve istiğfara devam etmektir.

Evine girerken ev halkına selam vermek

“La havle ve la kuvvete illa billah” zikri şerifine devam etmek.

Bakara suresini okumak

oruç tutmak ve sahura kalmak

Allahü teala hazretleri’ne mütevekkil olmak

Her türlü nimeti Allahü Teala’dan bilmek

Yalnız Allahü telaya boyun bükmek ve ondan istemek

Misafir sevmek ve ikram etmek

İsraftan kaçınmak

Toplu halde yemek yemek

yemeğe başlamdan önce ““Allahümme barik lena fi-ma razaktena ve kına azabe’n-nar.Bismi’llah.”

Yemeğe besmele ile başlamak,başlangıçta besmeleyi unutunca “Bismillahhi ala evvelihi ve ahirihi” demek

Yorumlar