Tövbe Duaları

Tövbe Duası Nedir? Nasıl Yapılır?İşlenen bir günahtan, bir suçtan pişmanlık duyarak bir daha yapmamaya karar vermek tövbe etmeyi gerektirmektedir. Dua ise, sıkıntıyı derdi,...
TEVBE SÛRESİ’NİN BAŞINDA NEDEN BESMELE YOKTUR?Cenâb-ı Hak’tan pişmanlıkla, ihlâsla af dileyen kimsenin tüm günâhlarının bağışlanacağını bizzat Peygamber Efendimiz...
“Peygamberimiz (a.s.m.) Miraç’ta, Sidre-i Mühteha’ya çıktı, bir rekât namaz kıldı. Buna bir rekât da kendisi ilâve etti. Namaz iki rekât oldu.Cenab-ı Hak kendisine bir rekât daha...
Cezâsız kalmayan 72 büyük günah ve izahı ile ilgili makalemizi mutlaka okuyup öğrenmelisiniz. Birçoğumuz bilmeden 72 BÜYÜK GÜNAH İŞLİYORUZ.Büyük günahlar affedilir mi? Hiç...
4 sure ve 1 lafız ile bağışlanma duasıBağışlanma duasının en kolay ve etkili biçimiBağışlanma duası, İslam’ın özüne en uygun dualardan biridir. Zira İslam, kulun...
“Allâhümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vağdike mestetağtü. Eûzü bike min şerri mâ saneğ’tü. Ebû ü leke biniğmetike aleyye ve...
Bir gönül, Allah ile beraberlik zirvesine ne nisbette yakınsa, ibadetleri de o nisbette seviye kazanır.Rabbimiz şöyle buyuruyor:“(Rasûlüm!) De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız bana...
Dua’nın en önemli esaslarından biri temiz bir kalp ile dua etmektir. Temizlenmek ise tövbe ve istiğfar ile olur.İstiğfar duasıOKUNUŞU:Estağfiru’llah,...
Tevbe, istiğfar duâlarının manası, yaptığımız bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah ve kusurları işlemeyeceğimize...
Maide suresi 39. ayette şöyle buyurmuşlar;“Her kim haksız davranışlar yaptıktan sonra tövbe eder ve halini düzeltirse, şüphesiz Allahü Teala onun tövbesini kabul eder, Allah...
Tövbe, işlenen günahtan pişmanlık duyarak bir daha o günaha dönmemektir.Tövbe Duası, önceden işlenmiş tüm günahlardan dolayı pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve tekrar aynı...
Bir kimse tövbe etmek istediği zaman önce iki rekât namaz kılar ve sonra şu duayı okur:Okunuşu: “Ve tüb aleynâ yâ tevvâbü yâ hakîmü tevbeten nasûhan liekûne mine’l-lezîne izâ...
Tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliku linefsihi mevten ve la hayaten ve la nuşüraAllahümme ente Rabbi la ilahe ente Halakteni ve ene Abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tu....
Günahları affı ve tevbe’nin kabulü için her gün sabah ve akşam olmak üzere;19 kere okumaktır: “Ferdün Hayyün Kayyûmun Hakemun Adlün Kuddûsun ğâfiri’z-zenbi ve...
Ey şefkati ve merhameti sınırsız olan Allah’ım!Bütün kalbim,ruhum ve samimiyetimle ellerimi Sana kaldırıp yalvarıyorum.Bu güne kadar Sana dönmek, Senin sevmediğin şeyleri yapmamak ve...

SOSYAL MEDYA

Din Dersi Türkiye Zümresi Facebook Sayfamıza katılmak için tıklayınız.

ANKET

Teog yerine gelen yeni sistem sizce iyi mi?

Sonuç
Video Haber